વિચારો.કોમ પર પ્રકાશિત થયેલ કલ્પેશ સોનીના લેખોનો સંગ્રહ, નવા સ્વરૂપે !

‘હે મા…’

(1) હે મા મારી મારી મા,

તને શું ધરૂં હું મા ?

તને શું ગમે છે મા ?

હું તો શું આપતો મા,

તું તો લાડ લડાવે મા,

સૌને મમમમ આપે મા,

ભૂખપ્યાસ મીટાવે મા,

મારી માને જગ જાણે છે કેટલું ?

તો વાણીની પાર જાય એટલું.

(2) હે મા મારી મારી મા,

ગુના માફ કરી દે મા,

મને સાફ કરી દે મા.

તારો દીકરો છું હું મા,

મારી વ્હાલી વ્હાલી મા.

અમી વરસાવતી મા,

જગની પાવનકારી મા.

મારી માને જગ જાણે છે કેટલું ?

એ તો વાણીની પાર જાય એટલું.

 (3) હે મા મારી મારી મા,

મારી દીનદયાળી મા,

સૌના દુ: હરતી મા

રિપૂ નાશ કરતી મા,

સૌને ખોળે લેતી મા.

ભૂલ્યા રાહ બતાવે મા,

જીવન સફળ કરે મા.

મારી માને જગ જાણે છે કેટલું ?

એ તો વાણીની પાર જાય એટલું.

Advertisements

Comments on: "‘હે મા…’" (1)

  1. Naresh R.Purohit said:

    Bahu Umda Vicharo, Maa… no koi paryay nathi., Maa… a Maa…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: