વિચારો.કોમ પર પ્રકાશિત થયેલ કલ્પેશ સોનીના લેખોનો સંગ્રહ, નવા સ્વરૂપે !

‘જીવ જીવનું જીવન છે.’ એટલે કે ‘એક જીવ બીજા જીવનું જીવન છે.’ આ વિધાનમાં એક જીવ કર્તા છે. તે ACTIVELY બીજા જીવનું જીવન બને છે, નહિ કે PASSIVELY. એક જીવ બીજા જીવનું જીવન ત્યારે જ બની શકે કે જ્યારે તે જીવંત હોય, બીજા જીવનું ભક્ષ્ય(ભોજન) બની જાય પછી નહિ! આમ એક જીવ બીજા જીવનું જીવન બની રહે તે માટે બન્ને જીવ જીવંત રહે તે અનિવાર્ય છે. પ્રેમી પોતાની પ્રેમિકાને ક્યારે કહી શકે, કે “તું મારું જીવન છે?” -જ્યારે તે જીવતી હોય! આથી ‘એક જીવ બીજા જીવનું જીવન છે.’ – આ વિધાનનો જે પ્રચલિત અર્થ છે: ‘એક જીવને ખાઈને બીજો જીવ જીવે છે’ એ બરાબર નથી.

સૃષ્ટિમાં આપણને મત્સ્યન્યાય જોવા મળે છે. મોટી માછલી નાની માછલીને ખાઈ જાય છે. આ જ વાત માનવસૃષ્ટિને લાગુ પાડતી કેટલીક કહેવતો પણ છે: ‘મારે તેની તલવાર’, ‘બળીયાના બે ભાગ’, ‘જેની લાઠી તેની ભેંસ’. માનવેતર સૃષ્ટિ માટે મત્સ્યન્યાય પ્રાકૃતિક છે, સહજ છે. પરંતુ ધર્મની સમજણ તેમજ વિવેકબુદ્ધિ મળ્યા પછી પણ જો માનવમાં મત્સ્યન્યાય જોવા મળતો હોય તો એ માનવ્યનું અધ:પતન જ ગણાય. માનવેતર યોનિમાં મત્સ્યન્યાયનો અર્થ આપણે એવો કરીએ, કે ‘સમર્થ અસમર્થનું શોષણ કરે છે’ તો એ બરાબર નથી. કોઈપણ માનવેતર પશુ-પક્ષીને શોષણનો ખ્યાલ જ નથી. તેઓ તો માત્ર પોતાની ભુખ સંતોષવા અન્ય જીવને મારીને ખાય છે, નહિ કે તેને તકલીફ પહોંચાડવા માટે! અને શોષણ તો એનું થાય જે જીવંત છે. એક જીવ બીજા જીવનું ભોજન બની ગયા બાદ તે જીવંત જ રહેતો નથી આથી એના શોષણનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી.

‘માનવ’ શબ્દમાં ધર્મ અને વિવેક અભિપ્રેત છે. તો પછી એ અન્ય જીવનું શોષણ કેવી રીતે કરી શકે? શોષણની ભાવના ભોગમાંથી જન્મે છે. અને ભોગ એ તૃષ્ણાનું પરિણામ છે. વધુમાં વધુ ભોગ ક્યાંથી મળશે એનો જ વિચાર જે કરે છે તેવો માણસ માનવયોનિમાં જન્મ્યો હોવા છતાં એ પશુ જ છે. પોતાની વાસના સંતોષવા એ અસમર્થનું શોષણ કરે છે. જો કોઈ એમ કહે, કે ‘નારીનું શોષણ થયું છે.’ તો ‘નારી અસમર્થ છે’ એમ સિદ્ધ થાય છે. અને એનું શોષણ કરનાર ‘નર સમર્થ છે’ એવું આપોઆપ સિદ્ધ થઈ જાય છે. પરંતુ વાસ્તવમાં એવું નથી. નર અને નારી બન્ને સમાન સ્વતંત્ર છે તેથી બન્નેમાં કોઈ સમર્થ કે અસમર્થ છે – એવું નથી. આથી ‘નારીનું શોષણ થયું છે’ – એમ કહેવું બરાબર નથી.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: