વિચારો.કોમ પર પ્રકાશિત થયેલ કલ્પેશ સોનીના લેખોનો સંગ્રહ, નવા સ્વરૂપે !

કોલેજમાં હું ગઈ’તી રે લાયબ્રેરીમાં એક છોકરો મળ્યો.
વાંચવાનું નાટક કરીને દિવસભર મને તાકતો રહ્યો.

ગભરાઈને હું ધૃજી ગઈ, જ્યારે પાસે આવીને ઊભો રહ્યો.
આડું-અવળું કાંઈ બોલે તો એને ઝાટકવાનો નિર્ણય કર્યો.

ઓળખ પોતાની આપીને ટૂંકમાં, મારો પરિચય માંગી રહ્યો.
‘સમય નથી મારી પાસે’ જણાવી, જવાનો ઈશારો કર્યો.

‘આવીશ ફરીથી’ કહીને મળવાનો નવો વાયદો કર્યો.
‘ક્યારે આવશે, ક્યારે બોલાવશે’, રાહ જોવામાં મહિનો ગયો.

મળી ગયા અચાનક અમે બે, હાય-હેલ્લોનો વ્યવહાર કર્યો.
સાથે ઊભેલી સુંદરીને, એણે પત્ની બતાવી ઈન્ટ્રો કર્યો.

મહિનામાં છોકરીને પટાવી, લગન સુધી એ પહોંચી ગયો.
દુનિયાને જતી ઝડપી જાણીને, દિલને ધક્કો બેસી ગયો.

બીજી વાર હું કોલેજ ગઈ, દેવદાસ બનીને આવી ગયો.
‘નાની વાતમાં વાંકુ પાડીને ચાલી ગઈ’ એમ કહેતો રહ્યો.

‘ચાલી ગઈ એમ તું ય ચાલી જા’ મુજ મુખમાંથી શબ્દ સર્યો.
ધીરજના ફળ મીઠાં જાણીને ઝડપી જમાનો ખાટો લાગ્યો.

સ્નાતક થઈને આવી ત્યારે ગમતો છોકરો મળી ગયો,
વ્હાલો મારા મનનો માણીગર આવીને મુજને પરણી ગયો.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: