વિચારો.કોમ પર પ્રકાશિત થયેલ કલ્પેશ સોનીના લેખોનો સંગ્રહ, નવા સ્વરૂપે !

મારા કનૈયાની સાથે રે મારે ઉડવું છે સમયની પાંખે.

માઈક્રોસ્કોપમાં આંખો છે ફોડી,
ઝીણું કાંત્યું ને વળી ખોળ્યું છે કોટિ,
જઈને જગતના પ્રવાસે રે,
મારે જોવું ટેલિસ્કોપની આંખે……………….. મારા

જ્વાળામુખી ને વળી ધરતી છે કંપતી,
વાવાઝોડે થયા દરિયા તોફાની,
આગઝનીના બનાવોથી
માનવ-ખંડેર જોવા સગી આંખે……………… મારા

માનવીની શોષણની ભૂખ ભડભડતી.
નિસર્ગ ક્રૂર થયો દિશાઓ કંપતી,
અપાર ભોગવેલી સૃષ્ટિનો,
અંત જોવો અવિનાશી સાથે……………….. મારા

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: