વિચારો.કોમ પર પ્રકાશિત થયેલ કલ્પેશ સોનીના લેખોનો સંગ્રહ, નવા સ્વરૂપે !

રાધા ને કાન બેઉ હાલ્યા, દુનિયાથી ચોરી ચોરી.
રાધા કે’ કાનજી, ટાળો ના વાતજી
કોણ છે તારા મનમાં જેને ચાહે તું દિલ ખોલી ખોલી.

મારા તે પ્રેમમાં શાની કમી છે,
કીયા કારણે બીજે  વ્હાલપ નમી છે,
કહી દે કાના દિલમાં તારા કઈ બેઠી છે છોરી.  કોણ છે . . . રાધા ને . . .

મારા આ દિલમાં જે તસવીર છે,
રાત-દિવસ મારા સ્મરણમાં લીન છે,
શ્વાસ ચૂકે તોય ના ભૂલે એવી મીરા-અર્જુન શી સખી છે.
મારા વિયોગે જે ન જીવે એ મારા અંતરમાં જ વસી છે.  કોણ છે . . .  રાધા ને . . .

Advertisements

Comments on: "રાધા-કૃષ્ણ" (3)

  1. શ્રી કલ્પેશભાઈ,
    ગદ્યની જેમ પદ્ય ઉપર પણ આપની સારી હથોટી છે.

  2. sonal b soni said:

    આ ગરબા ધ્વારા તમે ભગવાનના અન્તરનિ વાતો કહિ દિધિ.

  3. સખીપણાની વાત સરસ કહી છે. ગમ્યું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: