વિચારો.કોમ પર પ્રકાશિત થયેલ કલ્પેશ સોનીના લેખોનો સંગ્રહ, નવા સ્વરૂપે !

નથી તમને દરકાર છતાં,

પ્રેમ શા માટે કરી રહ્યો છું.
મન ભરીને વરસી રહ્યાના
કરવાના ખુલાસા ક્યાં સુધી?

ખાનગી વાત કરીને તમને,
હળવો થયો છું હું અનેકવાર.
ભાર ઉતારુ મનનો ને ફરી
સાચવું રહસ્યો ક્યાં સુધી?

જાઓ તમે જ્યાં ગમતું હોય,
સાથ છોડી આ અલગારીનો,
પરાણે સાથે રાખવાને સારુ
હાંકશો મને આમ ક્યાં સુધી?

આશાઓથી મુક્ત થયો હું,
માણી રહ્યો નિજ આનંદને.
વારે વારે પાછું જોઈ તમે,

દર્દને ઉખેડશો ક્યાં સુધી?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: