વિચારો.કોમ પર પ્રકાશિત થયેલ કલ્પેશ સોનીના લેખોનો સંગ્રહ, નવા સ્વરૂપે !

હોળી

માધવ બેઠો દિલમાં,

એ વાત જાણતો સઘળી,

છુપાવાની શક્ય નથી,

એ સબળી હો કે નબળી.

રંગ છાંટી જલ વરસાવી,

મળીને રમીએ હોળી,

વ્હાલાની નજીક જઈએ,

ભરશે એ પ્રેમથી ઝોળી.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: