વિચારો.કોમ પર પ્રકાશિત થયેલ કલ્પેશ સોનીના લેખોનો સંગ્રહ, નવા સ્વરૂપે !

દીવડો

દીવડો થઈ જગે ચાહું ટમટમવા,
મારામાં જ્યોત બની આવ.

તોફાને ટકવા ને ઝાઝું ઝગમગવા,
જ્યોતે તવ સ્થિરતા લાવ.

જગને અજવાળવા ને પાછુ અંધારવા,
ફરવાનું મારું અટકાવ.

સૂરજ બની નહિ આવું એકાંતરે,
અવિરત પ્રકાશ તું રેલાવ.

Advertisements

Comments on: "દીવડો" (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: