વિચારો.કોમ પર પ્રકાશિત થયેલ કલ્પેશ સોનીના લેખોનો સંગ્રહ, નવા સ્વરૂપે !

ભડકે

લાલ રંગથી આખલો ભડકે,

ભગવો દેખી ભણેલો ભડકે.

ટાઈ દેખી ગામડીયો ભડકે,

ધૂળ દેખી શહેરીજન ભડકે.

અંધારામાં બાળક ભડકે,

અજવાળાથી ચોર ભડકે.

એકાંત દેખી નારી ભડકે,

ભીડ દેખી પોલીસ ભડકે.

ચુંટણી ટાણે નેતા ભડકે,

નેતા દેખી પ્રજા ભડકે.

ટ્રાફિક દેખી ઊંટ ભડકે,

અજાણી ગંધે કૂતરું ભડકે.

બિલ દેખીને પતિ ભડકે,

નવું લાવો પાડોશી ભડકે.

ભિખારીથી શેઠ ભડકે,

શેઠને દેખી પ્રભુ ભડકે.

મદારી દેખી સાપ ભડકે,

સાપ દેખી દેડકો ભડકે.

શ્રોતા નથી, કવિ ભડકે,

આ કવિ? શ્રોતા ભડકે.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: